Forskellige behov

Virksomheder og ejere har behov for forskellige løsninger på forskellige tidspunkter i virksomhedens livsfase. Dette kan afspejles i anvendelsen af og sammensætningen af både Advisory Board og bestyrelser.

Endelig kan jeg også deltage med sparring om problemstillinger og udfordringer for dig og din virksomhed.

Bestyrelse

Bestyrelser er juridisk forpligtede, og arbejdet har derfor en ekstra dimension. Bestyrelsen er virksomhedens formelle øverste ledelse Som oftest er bestyrelsesmedlemmer med over længere tid, men det er også muligt at sammensætte og udskifte i forhold til konkrete behov.

Bestyrelsesmedlemmer skal registreres i Erhvervsstyrelsen og har et personligt juridisk ansvar.

Ifølge § 111 i Selskabsloven har bestyrelsen til ansvar at varetage den overordnede strategiske ledelse. Herudover er det bestyrelsens ansvar at ansætte en direktion til at forestå den daglige ledelse.

Er det din første bestyrelse kan jeg også byde ind med opbygningen af det set-up bestyrelsen skal køre i, med forretningsorden, årshjul, dagsordner for møder, referatopsætning, indkaldelse osv.

Arbejdet kan generelt deles i to:

Styr på virksomheden

 • Bogføring
 • Ledelse
 • Regnskaber
 • Risikostrategi og styring
 • Finansiel strategi
 • Årshjul

Udvikling og strategi

 • Sparring med ledelsen
 • Kapitalforhold
 • Strategiudvikling
 • Opfølgning på strategi
 • Inspirere og udfordre

Eksterne medlemmer i hidtil interne bestyrelser er en katalysator for vækst i omsætning og produktivitet

CBS, Center for Ejerledede Virksomheder

Advisory Board

Et Advisory Board er ikke juridisk forpligtende og skal ikke registreres. En virksomhed kan både have en bestyrelse og et eller flere Advisory Board(s).

Advisory Board kan være første step mod etablering af bestyrelser i virksomheden.

Arbejdet i et Advisory Board kan være fokuseret på løsning af konkrete problemstillinger, eller i højere grad omkring udvikling af strategi.


Sparring

Et tredje alternativ for samarbejde er sparring efter behov. Her tager vi fat om opståede problemstillinger eller konkrete spørgsmål med afregning efter timepris.

Typisk aftaler vi en ramme for et sådant samarbejde og betaling sker via et klippekort.

Lad os komme i gang!

Jeg vil gerne være med til at udvikle din virksomhed! Tag fat i mig og lad os vende mulighederne for et samarbejde. Helt uforpligtende.

Læs rapporten fra CBS Center for Ejerledede Virksomheder her.