Forskellige behov
Virksomheder og ejere har behov for forskellige løsninger på forskellige tidspunkter i virksomhedens livsfase. Dette kan afspejles i anvendelsen af og sammensætningen af både Advisory Board og bestyrelser.
Endelig kan jeg også deltage med sparring om problemstillinger og udfordringer for dig og din virksomhed.

Bestyrelse

Bestyrelser er juridisk forpligtede, og arbejdet har derfor en ekstra dimension. Bestyrelsen er virksomhedens formelle øverste ledelse Som oftest er bestyrelsesmedlemmer med over længere tid, men det er også muligt at sammensætte og udskifte i forhold til konkrete behov.

Bestyrelsesmedlemmer skal registreres i Erhvervsstyrelsen og har et personligt juridisk ansvar.

Ifølge § 111 i Selskabsloven har bestyrelsen til ansvar at varetage den overordnede strategiske ledelse. Herudover er det bestyrelsens ansvar at ansætte en direktion til at forestå den daglige ledelse.

Er det din første bestyrelse, kan jeg også byde ind med opbygningen af det set-up bestyrelsen skal køre i, med forretningsorden, årshjul, dagsordner for møder, referatopsætning, indkaldelse osv.

Bestyrelsesarbejdet kan generelt deles i to:

Styr på virksomheden

 • Bogføring
 • Ledelse
 • Regnskaber
 • Risikostrategi og styring
 • Finansiel strategi
 • Årshjul

Kort sagt de handlinger der sikrer, at Virksomhedsloven §115 er opfyldt.

Udvikling og strategi

 • Sparring med ledelsen
 • Kapitalforhold
 • Strategiudvikling
 • Opfølgning på strategi
 • Inspirere og udfordre

Det sjove, der er med til at udvikle virksomheden, direktøren og skabe afkast.

Som person syntes jeg klart udvikling og strategi er det mest spændende. Det er meget mere udviklende at kigge ud af forruden fremfor at stirre i bakspejlet. Men det ene kan desværre ikke udelukke det andet. Der skal være styr på reglerne.

Eksterne medlemmer i hidtil interne bestyrelser er en katalysator for vækst i omsætning og produktivitet

CBS, Center for Ejerledede Virksomheder

Advisory Board

Er det din første bestyrelse, kan jeg også byde ind med opbygningen af det set-up bestyrelsen skal køre i, med forretningsorden, årshjul, dagsordner for møder, referatopsætning, indkaldelse osv.

Sparring

Et tredje alternativ for samarbejde er sparring efter behov. Her tager vi fat om opståede problemstillinger eller konkrete spørgsmål med afregning efter timepris.

Typisk aftaler vi en ramme for et sådant samarbejde og betaling sker via et klippekort.

Lad os komme i gang!

Jeg vil gerne være med til at udvikle din virksomhed!

Tag fat i mig og lad os vende mulighederne for et samarbejde.

Helt uforpligtende.