Salg

Salg og udvikling

Meget tidligt i min karriere opdager jeg, at jeg er god til at tale med kunder. Jeg har en naturlig autoritet og jeg får nemt andres tillid. En tillid jeg gør mig fortjent til ved en høj faglig viden og en ærlig tilgang til mit job, der ofte giver mig en position som det man i finansverdenen kalder en ”trusted advisor”.

Et eksempel på dette mødte jeg da jeg skulle rekruttere et bestyrelsesmedlem. Han afsluttede første møde med denne replik:

Du er et spændende menneske og derfor vil jeg gerne være med i bestyrelsen

Min dialog med kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere bygger på mine værdier om at være åben, ærlig og troværdig. Jeg er god til at kommunikere og til at forme en teamånd, så alle trækker på samme hammel.

En anden vigtig egenskab, er at jeg er god til at sætte mål og eksekvere en strategi. Jeg kan arbejde med langsigtede mål uden at miste overblikket over de kortsigtede. I Handelsinvest præsenterede jeg en strategi for bestyrelsen, som gjorde investerings-foreningen til den hastigst voksende i flere år og samtidig sikrede bedre resultater og lavere omkostninger for investorerne. Det lykkes naturligvis ikke over-night, men stødt og sikkert arbejdede vi mod det langsigtede mål og leverede også i hverdagen.

Jeg har en høj faglig integritet og er meget opmærksom på, at der skal tjenes penge. Det er jeg lykkes med, og har skabt resultater som f eks øget indtjening og mere tilfredse kunder. I Handelsinvest var vi i flere år den relativt mest voksende danske investeringsforening samtidig med at indtjeningen øgedes markant. Dette lykkedes samtidig med at kunderne opnåede lavere omkostninger.

Resultater

Strategien i Handelsinvest førte til en vækst på over 400 % samt styrkelse af samarbejdet med Handelsbanken, der øgede sin indtjening øget med over 500 %. Dette samtidig med at kunderne oplevede en faldende omkostningsprocent!

I Fionia Bank oplevede vi stor tilgang af nye formuende kunder – og en stor vækst i overvågede midler (også kaldet Assets Under Management - AUM).

Bankens pensionspuljer voksede med over 300 %. De blev konverteret til investeringsforeningen Fionia Invest, med en startformue på over 1,8 mia.

Porteføljeafdeling blev udskilt i selvstændig enhed i Fionia Bank.

Udvikling

De sidste 25 år har udvikling været en stor del af min hverdag. Jeg har både udviklet produkter, koncepter og rådgivningsværktøjer. Desuden har jeg også startet nye afdelinger og lavet turn-around i eksisterende.

Hos Henton var jeg med til at udvikle en svinefuture, der gav svineproducenter mulighed for at sikre prisen på produktionen 12 mdr frem i tiden. Der lærte jeg at have fokus på mange problemstillinger og at udvikle på et lille budget.

I BG Bank udviklede vi blandt andet et koncept til rådgivning omkring renterisici. Det førte til behov for rådgivning og udvikling af koncept for omlægning af realkreditlån. Her lod banken tidligere en stor del af indtjeningen gå til realkreditselskaberne. Jeg turnerede med et koncept, der flyttede næsten hele indtjeningen til banken uden større risiko.

I Fionia Bank udviklede jeg private banking - vi kaldte det dog formueplanlægning. På basis af bankens eksisterende set-up lancerede vi et koncept overfor de formuende kunder. Hen ad vejen udviklede vi så nye koncepter og værktøjer kunderne fik glæde af i rådgivningen. Det kendetegner meget godt min tilgang til udvikling, for vi skal jo helst lave forretning og ikke vente på den store forkromede løsning. 

Jeg har været med til at lancere to investeringsforeninger, Fionia Invest og StockRate Invest. Begge var jeg med hele vejen fra stiftende generalforsamling, godkendelse hos myndigheder samt lancering og børsnotering. I Handelsinvest lancerede vi desuden flere nye afdelinger og fusionerede eksisterende. 

Jeg kan tænke nyt men samtidig også se behov for strukturer. Jeg er måske ikke den bedste til at drifte strukturer i hverdagen, men i opbygningen og vedligeholdelsen kan jeg bidrage.