Ledelse

Siden 1999 har jeg arbejdet med ledelse. Som leder uddelegerer jeg gerne og putter på de medarbejdere, som kan og vil, så de udvikler sig til fordel for forretningen. Jeg har stor tillid til mine medarbejdere, jeg stiller krav og jeg udvikler mine medarbejdere løbende.

Som leder gør jeg brug af situationsbestemt ledelse. Jeg er ikke bange for at tage rampelyset men lader også gerne mine medarbejdere eller kolleger nyde strålerne. Jeg kan træde i karakter og tage den vanskelige nødvendige samtale med mine medarbejdere. Men generelt har jeg stor tillid til mine medmennesker.

Med mig får I en dygtig leder, der kan motivere medarbejderne, tale med kunder, igangsætte aktiviteter og skabe synlige resultater.

Den i særklasse største opgave var udviklingen af investeringsforeningen Handelsinvest i perioden 2007-2014.

Arbejdet og måden jeg løste opgaven på, giver et godt indblik i min værktøjskasse. Derfor er her en beskrivelse af casen:

handelsinvest-logo1. Turn-around

Allerede til samtalerne præsenterede jeg et forslag til en turn-around for investeringsforeningen, der på dette tidspunkt havde svært ved at finde sin rolle – både hos kunderne og hos rådgiverne. Strategiskiftet indeholdt:

  • Lancering af ny investeringsproces
  • Synliggørelse
  • Lancering af nyt og mere informativt web
  • Relancering af kundemagasin
  • Navneskifte fra Midtinvest til Handelsinvest
  • Morgenmøder i filialer
  • Talrige kundearrangementer
  • Oprydning i produktpaletten – lukning af ikke interessante og lancering af nye muligheder
  • Optimering af organisationen og udnyttelsen af ressourcer
  • Reducering fra 10 til 5 medarbejdere

Tilliden til Handelsinvest blev genetableret og formuen voksede efter længere tids tilbagegang.

Ændringerne stillede krav til medarbejderne og der var en stor ledelsesopgave i at motivere dem til at tænke anderledes.

2. Tættere tilknytning til Handelsbanken

I fase to blev Handelsinvest tættere knyttet til Handelsbanken. Investeringsforvaltningsselskabet blev solgt til Handelsbankens svenske Fondsbolag i en handel, der sikrede investorerne gode vilkår fremadrettet.

Jeg blev en del af den danske ’landsledelse’ og fik opgaver i den internationale organisation.

Også her var en væsentlig opgave ledelsen af medarbejderne, der frygtede for deres job. De skulle overbevises om mulighederne i den nye organisation og om fastholdelse af funktionen i Herning.

Sideløbende skulle den opnåede synlighed internt i Handelsbanken fastholdes. Til dette brug udviklede vi et måleværktøj, hvor de enkelte afdelinger fik deres udvikling sammenlignet med best-cases i lignende afdelinger. 

3. Høste frugterne

topplacering-handelsinvest-jens-balleEfterhånden begyndte mange af de indledende tiltag at slå igennem og det gjorde blandt andet Handelsinvest til en af de hastigst voksende investeringsforeninger i 2009 - 2013.

Vækst i Assets Under Management: 440 % og vækst i Handelsbankens indtjening på 422%. Samtidig oplevede investorerne en faldende omkostningsprocent! Det var lykkedes at indgå en aftale om omkostningstrappe, der sikrede investorerne andel i stordriftsfordelene i takt med at formuen voksede.

Trods den kraftige vækst bevarede vi fokus på at have styr på sagerne og fik en næsten pletfri rapport efter Finanstilsynets besøg i 2013.

Ratingen hos Morningstar blev forbedret drastisk og omverdenen fik øjnene op for Handelsinvest. Blev af JyllandsPosten kåret som bedste til nordamerikanske aktier i 2013 og bedste til danske aktier i 2011 og 2013. Hos Morningstar kåret som bedste til amerikanske aktier i 2013 og i top-tre for danske aktier i flere år. I 2015 var vi ligefrem nomineret som bedste investeringsforening - en udvikling ingen havde turdet håbe på syv år tidligere.

I løbet af 2015 introduceredes produkter til større investorer med en lavere omkostningsstruktur. Dette skete via en omlægning til andelsklasser, således at vi kunne tilbyde forskellige omkostningsstrukturer men stadig investere formuen i en samlet portefølje.

Strategiskiftet og gennemførslen blev brugt som best-practice i Handelsbanken over for andre produktudbydere, der blev opfordret til at følge min opskrift.

morningstar-fund-awards-2015-jens-balle