Finansielle markeder

De finansielle markeder har været en del af min hverdag siden 1989. Først som investeringsrådgiver med fokus på valuta og siden mere bredt.

Jeg har rådgivet om valuta, renter, obligationer, aktier og landbrugets rådgiver. Jeg har rådgivet formuende private og virksomheder, men har også haft ansvaret for rådgivningen af de 'almindelige bankkunder'. 

Jeg tror på at langsigtede strategier giver det bedste resultat for alle parter. Investeringsforeninger er min foretrukne placeringsform, da det giver god mulighed for overvågning uden at være involveret.

Jeg har en erfaring og faglig indsigt, der gør at jeg tør udfordre vanetænkning. Både hos kolleger og kunder.

Min indsigt i adfærdsøkonomi styrker kun denne holdning, da vi alt for ofte bliver grebet af følelserne i markedet.

Markedernes psykologi
Markedernes psykologi

Derfor har vi lyst til at købe, når markedet er steget og lyst til at sælge, når markedet er faldet.

Fokus på investeringsforeninger

De sidste 15 år har fokus været på investeringsforeninger. Investeringsforeninger giver de fleste investorer geniale byggeklodser til at sammensætte den rigtige portefølje.

Som direktør i Handelsinvest håndterede jeg spændingsfeltet mellem at sikre faldende omkostninger for kunderne og stigende indtjening for udbyderen. Som en af få investeringsforeninger arbejder Handelsinvest med en trappestruktur i deres omkostninger. Det betyder at kunderne er sikret andel i stordriften i takt med at formuen vokser.

Med investeringsforeninger har investorer muligheden for, at fokusere på det, der skaber over 80 % af afkastet, nemlig aktiv-allokeringen.